Impresum

Odgovoran za uređivanje i sadržaj:

Validus Consilium d.o.o.
Slani Potok 91 a
49245 Gornja Stubica
Hrvatska

Telefon: +385 (0)99 204 44 00
E-pošta: beautyforyou666@gmail.com

Pravni oblik: Validus Consilium d.o.o. je društvo s ograničenom odgovornošću osnovano u skladu sa Zakonom o trgovačkim društvima na Trgovačkom sudu u Zagrebu
MBS: 080808390
OIB: 03260183131

Temeljni kapital 20.000 kn je uplaćen u cijelosti.
Zastupa direktor: Božena Novina

Izjava o odricanju od odgovornosti

Validus Consilium d.o.o. s velikom pozornošću stvara sadržaje na ovim internetskim stranicama te se brine za njihovu redovitu aktualizaciju. Podaci na internetskim stranicama služe samo kao neobvezno sredstvo općenitog informiranja i ne mogu poslužiti kao zamjena za iscrpno individualno savjetovanje prilikom odluke o suradnji.

Validus Consilium d.o.o. ne preuzima odgovornost za aktualnost, ispravnost, točnost i potpunost informacija na ovim stranicama, kao ni za njihovu stalnu nesmetanu dostupnost.

Kad upućuje na internetske stranice trećih osoba (poveznice), Validus Consilium d.o.o. ne preuzima odgovornost za sadržaje povezanih stranica. Klikom na poveznicu napuštate informativnu ponudu društva Validus Consilium d.o.o. Za ponudu trećih osoba mogu vrijediti drugačija pravila, osobito što se tiče zaštite podataka.